ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه دانشجویی
تومان موسسه مپتا
ترجمه را به صورت تخصصى انجام ميدهد و به همین خاطر هزينه پس از ارزيابى فايل ارسال شده اعلام خواهد شد
مترجمین با مدرک کارشناسی ارشد با سابقه کمتر از یک سال
گارانتی ۲۴ ساعته
زمان تحویل بر اساس حجم کار
هزینه ترجمه فوری ۱٫۳ برابر
ثبت سفارش
ترجمه تخصصی
تومان موسسه مپتا
ترجمه را به صورت تخصصى انجام ميدهد و به همین خاطر هزينه پس از ارزيابى فايل ارسال شده اعلام خواهد شد
مترجمین با مدرک کارشناسی ارشد با سابقه کمتر از سه سال
گارانتی 5 روزه
زمان تحویل بر اساس حجم کار
هزینه ترجمه فوری ۱٫۳ برابر
ثبت سفارش
ترجمه تخصصی همراه با ویراستاری
تومان موسسه مپتا
ترجمه را به صورت تخصصى انجام ميدهد و به همین خاطر هزينه پس از ارزيابى فايل ارسال شده اعلام خواهد شد
مترجمین با مدرک دکتری با سابقه بیشتر از ۸ سال
گارانتی ۱ ماهه
زمان تحویل بر اساس حجم کار
هزینه ترجمه فوری ۱٫۳ برابر
ثبت سفارش