خدمات ویراستاری

عادی
تومان موسسه مپتا
ترجمه را به صورت تخصصى انجام ميدهد و به همین خاطر هزينه پس از ارزيابى فايل ارسال شده اعلام خواهد شد
مترجمین با مدرک کارشناسی ارشد با سابقه بیشتر از ۵ سال
زمان تحویل بر اساس حجم کار
هزینه ترجمه فوری ۱٫۳ برابر
ثبت سفارش
تخصصی
تومان موسسه مپتا
ترجمه را به صورت تخصصى انجام ميدهد و به همین خاطر هزينه پس از ارزيابى فايل ارسال شده اعلام خواهد شد
مترجمین با مدرک کارشناسی ارشد با سابقه بیشتر از ۷ سال
گارانتی 5 روزه
زمان تحویل بر اساس حجم کار
هزینه ترجمه فوری ۱٫۳ برابر
ثبت سفارش
نیتیو
تومان موسسه مپتا
ترجمه را به صورت تخصصى انجام ميدهد و به همین خاطر هزينه پس از ارزيابى فايل ارسال شده اعلام خواهد شد
مستقیماً توسط مترجمین نیتیو امریکایی، انگلیسی یا کانادایی انجام می شود.
گارانتی ۱ ماهه
زمان تحویل و هزینه از شرکت مورد نظر استعلام می شود.
ثبت سفارش